Kezdetek: 2021 őszén helyi lakosok észrevették, hogy a Wesselényi u-val párhuzamosan, vecsési mezőgazdasági területen egy földút nyomvonalán munkálatokat kezdtek, méréseket végeztek, fákat vágtak ki, terepet rendeztek. Kiderült, hogy itt egy összekötő út fog épülni. Ezzel párhuzamosan véletlenül ráakadtak a gyáli Miújság egy eldugott cikkére, mely szerint a volt “Bolyinka” területek átminősítésre kerültek, és gazdasági besorolású övezeteket hoztak rajta létre. Tovább nyomozva a témában, hamarosan az is kiderült, hogy itt a Weerts befektető csoport fog építeni egy hatalmas ipari parkot. A vecsési önkormányzathoz bementek néhányan és érdeklődtek az illetékes osztályon, illetve a polgármesternél, hogy milyen zajvédelmet terveznek az összekötő útnál, illetve az ipari park vonatkozásában. Megtudták, hogy igazából semmit. Ezek után kezdődött a gyáli lakosság tájékoztatása az épülő ipari parkról, továbbá találkozás a kivitelezővel is, hogy tárgyaljanak a zajvédelemről.

Folytatás: Az itt élők közül egyre többen érezték úgy, hogy alapvetően megváltozik az életük a beruházás miatt és tenni akarnak azért, hogy megvédjék a nyugalmas kertvárosi életüket. Több utcabeli lakótárs is levelezni kezdett a hatóságokkal, önkormányzatokkal illetve a kivitelezővel.

 

2023 tavaszán a gyáli polgármesteri hivatalban létrejött egy megbeszélés, ahol a lakók képviseletében többen is részt vettek. Jelen volt még Vecsés vezetése és az épülő ipari park  (Weerts) illetékesei. Itt kiderült, hogy a kivitelező kidolgozott egy olyan megoldást, mely szerint saját területén belül egy humusz falat épít párhuzamosan Gyál házaival, ezzel takarva el a látványt és csökkentve a zajt. Továbbá a Határ út mellett az utca túloldalán ugyancsak egy humusz falat építenek, ezzel még inkább védve az itt lakókat. A Wesselényi u-i szakasz viszont kimarad a zajvédelemből, mert az már nem hozzájuk tartozik.

Időközben elkészült az összekötő út, amit meg is nyitottak a forgalomnak. Ahogy arra számítani lehetett jelentősen megnőtt a zajterhelés. Ráadásul a kihelyezett 50 km/h-s sebességkorlátozás ellenére a legtöbb jármű ennél jóval gyorsabban halad, ezért a zajterhelés ennek arányában nő. Mindezek mellett újabb hírek érkeztek, mi szerint az egyik nagyméretű csarnok nem raktár lesz, hanem a MAGNA gépjármű alkatrész gyártó cég egyik üzeme, ahol 24 órában fogják készíteni a termékeket. Ráadásul ez a csarnok kiemelt beruházássá vált, így mindenféle építési kötelezettség alól felmentést kapott. Sajnálatos módon ezt a kezdetektől már ki is használták, ugyanis az alapozáshoz több napon keresztül éjszaka is végezték a munkát, amelynek zaja rendkívüli módon zavarta és felháborította a Gyál érintett lakóit. Panaszlevelek és feljelentések mentek a hatóságoknak és Vecsés jegyzőjének, de semmi intézkedés nem történt, minden szereplő védi a másikat. Valószínűsíthető az is, hogy nincs építési engedélye a MAGNA csarnoknak, ennek ellenére gőzerővel folyik a munka (itt adatkikérések folyamatban).

 

Minden újabb fejleményről és hírekről igyekszünk folyamatosan és naprakészen tájékoztatni Gyál lakóit.