Mentsük meg a gyáli erdőt!

Az önkormányzat idősek otthonát tervez építeni a Erdősor utcai kiserdőbe. Az évek során az erdő területe sokat csökkent, a mára alig 3,3 hektáros területből a tervek szerint még 1 hektáros szakaszt kivágnák a beruházásra.
Harcoljunk együtt, hogy ne irtsák, hanem gyarapítsák

Egy klímaválság közepén vagyunk, ahol minden már meglévő,egészségeserdő érték. Gondolnunk kell a gyermekeinkre, sőt, unokáinkra is. Kérlek, állj mellénk és akadályozzuk meg a Gyálon tervezett, természetvédelmi erdő kiirtását. A petíciót egy helyi anyuka indította, akinek fontos a gyermeke élhető jövője és a természeti kincseink is. Gyertek, fogjunk össze.

Gyűjtés

Felkerestük a Renatur 2005 Bt-t, akiktől a következő tételekre kaptunk árajánlatot:

1. Botanikai felmérés, fajlista készítése, adatok feldolgozása, szükség esetén élőhelytérkép készítése.
2. Madártani felmérés, és az adatok értékelése.
3. Irodalmi és egyéb adatgyűjtés a területről. A meglévő dokumentumok áttanulmányozása.
4. Állapotfelmérési dokumentáció készítése.
5. Kezelési javaslatok összeállítása, lehetőségtől függően a hiányzó kezelési terv készítése.

Ennek az ára bruttó 200 000 Ft, az ehhez szükséges összeget a sikeresen összegyűjtüttük!

Köszönjük segítségeteket!  Az elkészült tanulmányt ide kattintva olvashatjátok el

Az elszámolást ezen a linket láthatjátok

Mi történt korábban?

2020. szeptember 17. Rendkívüli együttes nyílt ülése
Elérhető jegyzőkönyv. 
A Life-Net kft prezentálta a terveit az idősek otthonára, Pápai Mihály jelezte, hogy “egy új terület kerülne kijelölésre, mely az Erdősor utcai erdő Kisfaludy utca és Toldi Miklós utcai része, az egyeztetések már folyamatban vannak az erdészeti hatósággal.”
Az ülésen “Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy:
1. elfogadja, a Life-Net Innovációs és Fejlesztő Nonprofit Kft. által megküldött
dokumentációt és kiválasztja az „A” verziót továbbtervezésre.
2. elfogadja, az intézmény területigényére tekintettel annak létesítési helyének
megváltoztatását a jelenlegi 4856/6 hrsz.-ú ingatlanra,
3. kezdeményezi a jelenlegi 485676 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó Szabályozási Terv és
Helyi Építési Szabályzat módosítását, lehetővé téve az idősotthon megépítését azon
a helyszínen.
4. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére”


2020. szeptember 24. Pápai Mihály Facebook bejentése

Pápai Mihály, Gyál polgármestere bejelentette, hogy városban új beruházás indul, a gyáli kiserdőben idősek otthonát terveznek építeni.

A lakosságot megosztotta a hír. Az elmúlt 28 évben páratlan, természetes ökoszisztéma alakult ki az erdőben, amelynek egy részét Molnár László helyi lakos által készített videón láthatják. A növényzet több állat- és madárfajnak ad otthont, amelyek létét veszélyezteti az erdő részleges irtása. Gyál város levegője az 1993-ban hivatkozotthoz képest is nagyon sokat romlott az autópályák, ipari parkok, megnövekedett gépjárműforgalom miatt.A dús lombkoronájú fák kivágása a légszennyezettség további romlását eredményezi.


2020. szeptember 24. KT meghívó
Elérhető meghívó

107.oldal: „Az építési szabályok, elsődleges tekintettel a beépíthetőségre, korlátozzák az épület méreteit, így a területi viszonyokra és a keresletre való tekintettel a kiírásban megjelölt ingatlan (Bajcsy-Zsilinszky utca 41-43., volt rendőrség telke) nem megfelelő nagyságú az tervezett épület elhelyezésére, ezért megfontolandó lehet egy másik önkormányzati ingatlanon megépíteni a létesítményt. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közül az idősotthon továbbtervezését és majdani megépítését – az infrastruktúra szempontjából is megfelelően – javasoljuk, hogy az Erdősor utcai – Toldi Miklós-Kisfaludy utca közötti erdő – 4856/6 helyrajzi számú ingatlanon folytatni. A javasolt ingatlan egy 3,3 hektáros, erdészeti szempontból elöregedett erdőterület. Javasoljuk az ingatlan Toldi Miklós utcai részétől kezdődően mintegy 1 hektárnyi terület leválasztását az idősotthon megépítéséhez, míg a fennmaradó 2,3 hektár pedig megmaradna zöldterületként.”


2020. október 16. William TV interjú

Elérhető videó

Pápai Mihály polgármester interjút adott a Williams TV-nek, mögötte a kiirtásra ítélt erdő látható, ami nem egy tarvágásra érett erdő képét mutatta.
Az interjúból kiderül, hogy eredetileg a régi rendőrség helyére tervezték az épületet, ám annak a területe kevésnek bizonyult. Ehelyett merült fel az az új helyszín.
Elhangzik az is, hogy az erdőt korábban az önkormányzat próbálta rendbe tenni, de
2,5 millió forint pénzbírságot kapott, ezért elálltak a további munkálatokkal. Később kiderült, hogy ez a bírság két idős fa kivágása miatt keletkezett.


2021. január 28. KT meghívó

Elérhető dokumentum

A Polgármester közérdekre hivatkozással kérte az erdészeti szakhatóság véleményét,  145. oldalon. Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott válasza pedig a 146. oldalon olvasható. Az erdészet válasz: “Tájékoztatom, hogy erdőterület igénybe vételének esetére az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77-83/A. §-i vonatkoznak. Az Evt. 78.§. (1) bekezdése értelmében erdőt igénybe venni – csak kivételes esetben, a közérdekkel összhangban lehet. “, valamint “ erdő igénybe vételi eljárás során az illetékes természetvédelmi hatóság szakvéleménye is


2021. január 28. Polgármesteri határozat

Elérhető dokumentum

A határozatban a polgármester Gyál 4856/6 hrsz. területét kiemelt fejlesztési területnek nyilvánította. A környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartotta indokoltnak, valamint szerződést kötött a PESTTERV-vel a tervezési munka elvégzésére.


2021.május 13.

Közösségünk csatlakozott ahhoz a lakossági kezdeményezéshez, amelyet Kovács Sára helyi lakos indított, és juttatott el a gyáli képviselő-testülethez. A lakossági kezdeményezés fő célkitűzése, hogy az Erdősor utcai kiserdő megmaradjon és fejlődjön. A kezdeményezésre még nem érkezett válasz.


2021. május 18.

A helyi kezdeményezést indító lakosokkal megegyeztünk, hogy az ügyben együtt dolgozunk. Felvettük szakértőkkel a kapcsolatot, akiktől árajánlatot kértünk az erdő állapotának felmérésére. Az ő díjukra megkezdtük a gyűjtést.

Önkormányzat 13/1993. (VIII.26) számú rendelet

Kovács Sára kutatómunkájából megtudtuk, hogy az Önkormányzat 13/1993. (VIII.26) számú rendelet 1 §.-a értelmében az önkormányzat a Kisfaludy – Bem József utca között elterülő Jálics dombot és a Kisfaludy- Bacsó Béla utca közötti erdőterületet védetté nyilvánította, a 2 §.-ban meghatározott céllal, ami a történelmi emlékek, az egybefüggő zöldfelületek megőrzése mellett, a lakosság számára kikapcsolódási, sportolási lehetőség megteremtését és a fokozott környezetvédelmet irányozta elő, melyet a rendelet 1.sz. mellékletében részletesen kifejt.
(…) új, értékes növényeket kell telepítenünk a régiek mellé különböző természeti, esztétikai és egyéb feltételek figyelembevételével. Az így létrehozott biológiai sokféleség biztosítja a jövőben a terület igazi értékét. A Jálics dombhoz kapcsolódó akácerdő az egyetlen összefüggő zöldterületünk, amely levegőszűrésével és oxigéntermelésével sokat javít a környék légszennyezettségén. Ráadásul lakott területen fekszik, tehát közelsége megnöveli a jelentőségét. Így minden korosztály számára lehetőség nyílik az egészséges, szabad levegőn való kiránduláshoz, játékhoz. Feltétlenül tanulmánytervet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a park tájba illő bekerítését, sétautak, padok, pihenőhelyek kialakítását. Arborétumi fák, bokrok, növények telepítését, sziklakert létrehozását. A parkkal közvetlen határos tisztáson kispályás futballpálya és játszótér megépítését, amelyet tájba illő, fajátékokkal kell berendezni.
A fentiek nem valósultak meg. A gyáliaknak kirándulóhelyekért a környező településekre kell utaznia, miközben itt helyben is adott lehetne a lehetőség erdei szabadidős tevékenységekre.

és ápolják az erdőt!


Írd alá a peticiót!