Alapelveink, céljaink

Milyen értékeket vallunk, mi a küldetésünk?

Az Eleven Gyál egy pártfüggetlen kezdeményezés, résztvevői civil, önkéntes aktivisták. Ezt a függetlenséget a jövőben is meg fogjuk őrizni és ezt nem írja felül az sem, ha tevékenységünk során bármely politikai párt vagy annak képviselője szimpátiáját fejezi ki, vagy egy-egy célunkkal azonosulni tud. Valljuk, hogy minden civil közösség munkája során kikerülhetetlen, sőt szükséges a párbeszéd politikai pártok képviselőivel annak érdekében, hogy tudassuk velük a problémát, a lakossági kéréseket/követeléseket eléjük tárjuk és konstruktív javaslatokkal éljünk.

Közösségünk egy értékalapú szerveződés, melyek közül a legfontosabbak, az empátia, az esélyegyenlőség, a szolidaritás és a demokrácia. A kirekesztést és megbélyegzést minden formában elutasítjuk.

Mit csinálunk?

Figyelve az internetes csoportokban folyó kommunikációt és több gyáli lakost megkérdezve a közvilágítás és a járdák ügyét találtuk első olyan megoldandó problémának, ami sokakat érint és sokak életét nehezíti. Így csoportunk először ezekben az ügyekben próbál pozitív változást elérni különböző tevékenységek útján. 

Ezek között nagyon fontos kiemelni az önkormányzattal történő folyamatos kommunikációt. Részt veszünk/vettünk lakossági fórumon, éltünk közérdekű adatkikéréssel, a jegyzőnél tett közérdekű bejelentésben jeleztünk több, különösen problémás helyszínt, illetve személyesen is egyeztettünk/egyeztetünk a Polgármester Úrral.  

Mindeközben igyekszünk minél alaposabban feltérképezni a problémát több irányból: terepmunkát végzünk, hogy minél pontosabb képet kapjunk a hiányosságokról. Gyál utcáinak nagy részét bejárva egy adatbázist építünk/építettünk, amiben rögzítjük a hiányzó lámpatestek számát, a meglévők teljesítményét és a járdák állapotát. Párhuzamosan igyekszünk a lakosság oldaláról is felmérni a hiányosságokat interneten elérhető kérdőív segítségével, piaci kitelepüléseken.

Részben a kérdőív, részben a csoport FB-oldala révén több gyáli lakos is megkeresett minket, felhívva figyelmünket újabb problémás helyszínekre. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak a folyamatos internetes jelenlétet és a lakosokkal való állandó kommunikációt, minden formában.

Igyekszünk az általunk felvállalt problémát minél jobban megismerni, szakemberektől tanulni a témáról. Tájékozódásunk érdekében felvettük a kapcsolatot a Magyar Világítástechnikai Társasággal, részt vettünk egy közvilágítással kapcsolatos konferencián illetve meghívtuk körünkbe a társaság elnökét, aki sok hasznos szakmai információval szolgált. Végül 2 helyszínen fénymérést rendeltünk meg, ahol bizonyosságot kaptunk arra, hogy nem megfelelő a közvilágítás és jogos az a kérésünk, hogy minden villanyoszlopon legyen lámpatest (ez jelenlegi tudásunk szerint 650 db).

Mint minden civil aktivitásnak, így a mi munkánknak is fontos része a figyelemfelhívás, a minél hatékonyabb kommunikáció, nemcsak az illetékesek, hanem a lakosság irányába is. Ezért több olyan akciót is szerveztünk ahol a cél, a gyáli lakosok elérése volt, akár üzenet, akár személyes találkozás formájában. Ilyen volt a téli mécses-akció a különösen sötét és veszélyes helyeken, a Kétfarkú Kutya Párttal közös járdafestés, matricázás, a karitatív akcióink, a Föld órája kapcsán szervezett “Séta Gyál járdáin” vagy a “Nagypolitika kicsiben” c. civilségről szóló eseményünk. Ezek az aktivitások azért különösen fontosak számunkra, mert hiszünk abban, hogy célt érni a kitartó munka mellett, a minél szélesebb lakossági összefogással lehet. Ezen felül ezek az események, akciók olyan emberek találkozására adnak lehetőséget, akik bár egy városban élnek, de eltérő élethelyzetükből adódóan kevés eséllyel kerülnének kapcsolatba egymással. Ezek az akciók nálunk talán még nem mindennaposak, de a nagyobb civil hagyományokkal rendelkező országokban nagy múltra tekintenek vissza és fontos szerepük van a helyi érdekérvényesítés és a közösségi élet terén is.