Az Eleven Gyál története

Az Eleven Gyál civil szerveződés célja a Gyálon tapasztalható, a lakosság mindennapi életét érintő problémák feltérképezése, megismerése és kommunikációja az illetékes hatóságok illetve a lakosság irányába, azzal a szándékkal, közösen megoldást találjunk arra, hogy városunk élhetőbb legyen minden polgára számára. Hiszünk abban, hogy célt érni a kitartó munka mellett, a minél szélesebb lakossági összefogással lehet.

Ezen felül ezek az események, akciók olyan emberek találkozására adnak lehetőséget, akik bár egy városban élnek, de eltérő élethelyzetükből adódóan kevés eséllyel kerülnének kapcsolatba egymással. Ezek az akciók nálunk talán még szokatlanok lehetnek, de nagyobb civil hagyományokkal rendelkező országokban nagy múltra tekintenek vissza és fontos szerepük van a helyi érdekérvényesítés és a közösségi élet terén is.

Gyálon, a helyi ügyekre fókuszálva szeretnénk közösségi teret kínálni arra, hogy az itt élő emberek a problémáikat megbeszéljék. Közösen találjanak megoldásokat az őket érintő ügyekre és ezeket hitelesen tudják képviselni. Az Eleven Gyál egy pártfüggetlen kezdeményezés, résztvevői civil, önkéntes aktivisták. Ezt a függetlenséget a jövőben is meg fogjuk őrizni, azonban munkánk során kikerülhetetlen a párbeszéd politikai pártok képviselőivel, valamint nem írja felül az sem, ha tevékenységünk során bármely politikai párt vagy annak képviselője szimpátiáját fejezi ki, vagy egy-egy célunkkal azonosulni tud. Közösségünk egy értékalapú szerveződés, melyek közül a legfontosabbak, az empátia, az esélyegyenlőség és a demokrácia, ugyanakkor a kirekesztés minden formájának elutasítása. 

Az Eleven Gyál adomány, eszköz és pályázati elszámolása nyilvános, az alábbi linken megtekinthető, melyet évente, az év végén frissítünk: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HAg2ZjYXEIa-7zRa4yIRlAbqHbG9oS3Q

Megalakulásunkban fontos szerepet játszott az a civil szerveződés amely a Szabadság téren alakult 2014.03.23-án Eleven Emlékmű néven. 2014 március 23-án az Eleven Emlékmű csoport a Szabadság téri emlékmű kijelölt helyszínére letett 2 fehér széket. A székek a társadalmi párbeszéd szükségességét szimbolizálták. https://www.facebook.com/ElevenEmlekmu/ A nyilvános városi térben alkalom nyílik olyan emberek találkozására, akik egyébként egymástól társadalmilag teljesen elszigetelten élnek. Márpedig a vélemények elmozdulására – amire a társadalmi változáshoz szükség van -, csak a különböző csoportok, kapcsolathálózatok érintkezési pontjain van esély. Ezeken a metszéspontokon természetesen feszültségek is adódnak, ezért (is) a beszélgetéseket egyszerű moderációs szabályokkal igyekszünk kordában tartani. Célunk elsősorban a társadalmi párbeszéd beindítása, ösztönzése. A székeken való körben üléshez sokféle jelentést lehet kapcsolni. A kör, mint forma kifejezi a beszélgetők közötti egyenrangúságot, az egymásra figyelés igényét, a megértésre való törekvést, hogy bízunk az erőszakmentes kommunikációban, ahol csak a jó érvek és nem a társadalmi státusz számít. A székek azt is jelzik, hogy időt szentelünk a fontos ügyek megbeszélésének és vállaljuk a személyes elköteleződést a vitában. A legnagyobb szükségünk az egymással való találkozásra, nyitottságra, együttműködésre – és persze a saját meggyőződés képviseletére, a konfliktusokba való karakán beleállásra, az ütközésre – s aztán önreflexióra, a közös cél érdekében vállalt kompromisszumra, ideális esetben a konszenzusra való törekvésre van. Arra, hogy megtanuljuk, mit jelent autonóm személyiségnek és közben egy közösség tagjának is lenni.