Lakossági fórumok Gyálon 2023

👥🗣2023-ban november elejére esett mindhárom lakossági fórum, amelyen a Polgármester és a képviselő testület tagjai vettek részt. A fórumoknak november 2-án, 3-án és 6-án a település különböző oktatási intézményei adtak helyet.
🔔Mindhárom alkalommal polgármester úr vállalta a megjelentek tájékoztatását. Amiről szó volt:
– új utak, járdák létesültek, újultak meg
– sporttámogatások, Tao támogatások
– játszóterek épültek
– vízhálózat átmosatása zajlott, tolózárakat cseréltek nagy számban, 2 új kót létesült
– Gyáli élet Program is ismertetve lett, és a SmartSchool programba is betekintést kaphattunk.
Amit még tervez a város vezetése megvalósítani:
– Gazdaház számára új főzőkonyha létesül, ami modernebb és nagyobb adagszámban tudja az igényeket teljesíteni.
– A Posta köré parkolót terveznek, ami megoldaná a jelenlegi áldatlan állapotot azon a területen.
– 2024-ben az utak, járdák felújítása folytatódik.
🚂Vasúti fejlesztés az agglomerációban: ez egy hosszasan kifejtett pont volt polgármester úr mondandójában. Sajtóhírekből úgy tudni, hogy az illetékes miniszter visszavonta az agglomerációs vasútfejlesztést, ám a polgármester szerint a vonalak kialakítására szőtt tervek elkészítése továbbra is folyamatban van, ezért kell most beleszólni a helyszín kialakításába.
A városközpontba tervezett és képekkel illusztrált változat semmiképp sem nyújtana olyan közlekedési lehetőséget a városlakók számára, ami megkönnyítené a hazajutásunkat, ellenben még nagyban meg is terhelné a tájékoztatás szerint a város gyalogos, tömegközlekedési és autós forgalmát. Javasolt a tehervonat forgalomra terelni a kamionforgalmat, aminek 10-15 éven belül meg is kell valósulnia.
👇Kérdéseket tehettek fel a jelenlévők, amelyek közül az alábbi tájékoztatásokat emeljük ki az első és az utolsó fórumok alapján (Zrínyi és Ady suli).
❓Mikor és milyen formában tájékoztatta a város vezetése a lakosságot arról, hogy a város határában ipari park létesül? A vezetőség már 10 éve tudott erről. Polgármester úr válasza az volt erre, hogy nem tudja, hogy kellett volna tájékoztatnia erről a lakosságot. (!) Mert hogy ő abban hisz, hogy tárgyal és a végeredményről tájékoztat, mert a folyamatban úgyis minden változik. Mondjuk ez ellentmondásban van azzal, hogy a vasút-fejlesztési terveknél ez mégis megtörténik. Egyébként ezzel a polgármesteri gondolattal nem értünk egyet.
💡Rákérdeztünk a közvilágításra, lámpatestek beszerzésére. Talán mindannyian emlékeztek a 3,5 éves küzdelmünkre a lámpatestekért. a testületi döntésre, polgármester úr online bejelentkezésére vagy az év végi közmeghallgatásra, amelyben vázolta, hogy 2023-ban beszerzésre és beépítésre kerül a városban kb. 600 lámpatest, amelyekért harcoltunk, majd egyeztettünk és amely nagy mértékben javítanának a város sötét utcáinak látképén és élhetőségén. Jelenleg majd minden utcából (kivéve a főutakat) hiányzik számos lámpatest eltérő darabszámban, így nincs olyan utca, amelyről azt mondhatnánk, hogy jól megvilágított, s ezáltal a gyalogosforgalmat támogatja, a közbiztonságot erősíti.
Kérdésre válaszul megtudtuk, hogy idén a korábbi ígéret és bejelentés ellenére nem fog ez teljesülni, és érdemi időpont, határidő sem lett meghatározva a feladat elvégzésére. Az elmaradt fejlesztés indoklása az volt, hogy a megnövekedett energiaárak miatt más prioritási sorrendet kellett felállítani. Ezt természetesen mi nem tudjuk elfogadni.
🚌A Vecsési-Liszt F. utcai buszmegálló pár létesítéséhez támogató nyilatkozatot aláírt a polgármester néhány éve, ám a mai napig nem épült meg a buszmegálló, pedig a Volán azt ígérte, hogy ha megépül a megálló, megállítja az 578-as járatot. Polgármester úr reakciója az volt, hogy várjuk meg a vasútvonal tervezését, mert Gyál teljes közlekedést újra kell gondolni majd a kialakult tervek alapján.
Ez szerintetek reális vagy csak időhúzás?
🌳Következett a kiserdő kérdése és a felszólalásunkban elmondtuk hogy 30 évig nem foglalkozott a város vezetése az állapotával, állományának javításával. Mint tudjuk, jelenleg egy 1 ha területen tervezi városunk az idősek otthonát megépíteni, ami természetesen az erdő ritkításával, fák pusztításával jár. A védett 1 ha terület természetvédelmi oltalmát egy épített közparkra helyeztették át. Kérdésként felmerült, hogy egy fizetős idősek otthona hogyan szolgálja a gyáli időseket, az ő esélyteremtésüket? Ez azért merült fel kérdésként, mert a gyáli Helyi Esélyegyenlőségi Programban ez szerepel. Erre válaszul betekintést kaphattak a jelenlévők abba, hogy az egyház által ez év elejétől már nem üzemeltetett idősek napközi otthonát is a város finanszírozza és ez a napközi is átkerül a tervezett idősek otthonába, ahol ezt ingyenes vehetik igénybe a gyáli idősek. A bentlakásos rész fizetős lesz, itt nem kaptunk választ arra, hogy terveznek-e kedvezményt a gyáli időseknek.
🚂Azt is megosztotta a polgármester úr az egybegyűltekkel, hogy a vasút ügyében több környező település polgármesterével együtt jelezték aggályaikat a különböző tervekkel kapcsolatban ill. alternatív tervekkel álltak elő, ami az M5 autópálya felé vinné ki a vasútvonalat.
Itt egyelőre kevés az információnk, inkább csak különböző szempontok alapján szólaltak fel a helyi lakosok. Volt aki felvetette, hogy lehetséges-e hogy nem a lakosok védelmében hanem a tervezett ipari parkok kiszolgálása végett akarják kivinni a vasutat az autópálya felé? Volt aki támogatta a helyszínváltozást, voltak akik a tervezett kisajátítások miatt aggódtak.
👣Az Egressy utcából két lakó is jelezte, hogy szükséges lenne az utca felújítása, útburkolat, utcakép, járda és a forgalom szabályozása az utca végén, mert nem egyértelmű a közlekedők elsőbbségének kérdése. Polgármester úr megkérte a lakókat, mondják meg ők, kinek legyen elsőbbsége azon a szakaszon, és ők aszerint módosítják. A meglepődött lakók többször is felkérték a város vezetőjét, hogy erre a feladatra hivatott szakember állapítsa ezt meg és a terület önkormányzati képviselője mérje fel a lakossági igényeket. Egyébként az utca felmérése elindult de semmi konkrét ígéret nem hangzott el, sőt hosszú lesz a folyamat.
💧Többen is jelezték, hogy az ivóvíz színe minősíthetetlen még mindig, pedig tapasztalták és hallották is mekkora felújítás és rendszertisztítás van már mögöttünk. Polgármester úr tájékoztatása szerint csak színbeli eltérés lehet, ami a víz minőségét nem befolyásolja. Jelezte azt is, hogy darabkák nem lehetnek benne, és akik jelezték, hogy gond van a vízzel, a vízművek kiküldte a szakembereit, vízmintát vettek, ami a bevizsgálást követően nem mutatott káros eredményt.
👣Egy lakó jelezte, hogy a Határ út aszfaltjának minősége és az út szélessége sem megfelelő, arról nem is beszélve, hogy az utcában soha nem volt és most sincs járda. Válaszul megerősítést nyert, hogy továbbra sincs tervben az út felújítása, és a járda kiépítése sem. Közölte polgármesterünk, hogy a lakók által oly sokszor sérelmezett megnövekedett forgalmat még lassítja is a negatív fekvőrendőrként is tekinthető kátyúhalmaz, ami az utca minden szakaszát borítja.
👉Az utolsó fórumnapon megkérdezte az egyik lakó, hogy készült-e tanulmányterv a Kőrösi út forgalmának eltereléséről? Válaszból ismerjük, hogy nem készült tanulmányterv, ami igen aggályos, és nem csak a város forgalma szempontjából (környezet és légszennyezéssel, elektromos terheléssel senki sem tervez!).
Pakonytól Kecskemétig folyik a teherforgalmat kiszolgáló vasút tervezése jelenleg. Aggályos továbbá az is, hogy a vonatok parkoltatása is a területen kellene megvalósuljon.
– Egy hozzászóló aggodalmát fejezte ki a gyerekek közúti biztonságával kapcsolatban, és kérdezte polgármester urat arról, hogy terveznek-e a fiatalok számára is élhető közúti gyalogos, rolleres, biciklis közlekedés biztosítására valamiféle tervet elkészíteni? A válaszból kiderült, hogy nincs ilyen tervben, de köszöni a felvetést, elgondolkodnak rajta. Közölte, hogy a horgásztó rekreációs központ lesz a területet ipari parknak megvásároló cég tájékoztatása alapján, és terveztek onnan egy bicikliutat is átvinni Vecsésre. A városon belül (Gyál) nehezen kivitelezhető a kerékpársáv, erre még nincsenek kész útvonalak. Elmondta, hogy már a covid előtt kész volt egy minden általános iskolai évfolyamra kiterjedő közlekedésbiztonsági oktató csomag, mely a vírus miatt háttérbe szorult, ám szeptembertől be kívánják vezetni.
👉Egy hozzászóló megkérdezte, hogy milyen beruházások lesznek még az adott jelenleg ipari parknak kikiáltott területen, mit lehet erről tudni? Jelezte, hogy a vecsési CT parkban már most tudni, hogy akkumulátorok gyártásához használt elektrolitot tárolnak. Aggályosnak tartja a veszélyességi besorolását ennek az épületnek, mivel a honlapon olvasható tanulmányok szörnyű végkifejleteket vizionálnak egy esetleges katasztrófa bekövetkeztére.
Polgármester úr elmondta és térképen meg is mutatta, hogy a veszélyességi besorolás igen alacsony, és nem éri el Gyál határát egy esetlegesen bekövetkező nem várt esemény idején sem.
Polgármester úr közölte, hogy jelenleg nem tudni, hogy milyen célra fogják a tervezett csarnokokat hasznosítani, de megkéri Vecsés polgármesterét arra, hogy tájékoztassa a város vezetését is, mivel nagyon fontos az itt élők szempontjából a területre tervezett tevékenység ismerete.
👉Az ipari park érint több, a fórumra érkezett lakót is, hiszen a Határ és Wesselényi utcákban élnek. Kérdésként hangzott el, hogy mit tud tenni azért Vecsés és Gyál vezetése, hogy a vecsési önkormányzat által eladott területen semmi olyan tevékenység ne kapjon engedélyt, ami az itt élők mindennapjaira nem várt módon kihathat? Ügyvéd által megerősítést nyert, hogy mivel a terület magántulajdonban van, innentől kezdve nem lehet semmiféle beleszólása a hasznosításába egyik város vezetőségének sem. Azt is közölte a felszólaló, hogy tudomása alapján nagyon könnyen változtatható egy terület tevékenységének módosítása, ha már egyfajta engedélyeztetési procedúra lezajlott. A polgármester elmondta, hogy azért a városnak igen is van abba beleszólása, ha a lakókra bármilyen tervezett tevékenység kihatással lenne, azt nem fogja elfogadni a város, és a lakossággal együtt, a véleményünket kikérve fog eljárni.
👉Közölte továbbá azt is, hogy Szlahó polgármester úr jól ismeri már az érintett utcákból szerveződött lakosság habitusát, és ő is biztos benne, hogy ha valami nem úgy történik, ahogy szeretnék, majd kikérik az érdekérvényesítő lakók az ehhez kapcsolódó iratokat.
👉Ezt követően jelezte, hogy december 8-án közmeghallgatás lesz, amire mindenkit szeretettel várnak. Akivel nem találkozna már idén, nekik áldott ünnepeket és boldog új évet kívánt, s ezzel lezárta a fórumot.
🔔A Bartók sulis fórumról még jelentkezünk egy beszámolóval.