Helyi döntéshozók felkeresése

Megpróbáljuk egy helyen összeszedni, hogy melyek azok az időpontok és lehetőségek, ahol a gyáli állampolgárok felkereshetik a helyi döntéshozókat.

Polgármesteri fogadóóra:

Személyes:
Minden hónap első szerdáján 13-18 óráig (Előzetes bejelentkezés szükséges személyesen, vagy a 29/540-932-es telefonszámon.)

Élő Facebook-os bejelentkezés: minden hónap első szerdáján 18 órától ide kattintva.

Jegyzői fogadónap
Minden hónap első szerdáján 13-18 óráig

(Előzetes bejelentkezés szükséges személyesen, vagy a 29/540-933-as telefonszámon.)

Országgyűlési képviselő fogadónap

(Időpont-egyeztetéshez előzetes bejelentkezés szükséges személyesen, vagy a 29/540-933-as telefonszámon.)
Általában év vége felé 1 alkalommal Gyálon nyílt fogadóórát tart.

Önkormányzati képviselők fogadónap

Az önkormányzati képviselőknek nincs előre meghatározott fogadónapja, előzetes bejelentkezés szükséges a képviselő elektronikus elérhetőségén, vagy a 06-29/540-930-as telefonszámon.

Mindez az információ itt is megtekinthető:
http://www.gyal.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/#fogadoorak

Képviselő-testület:

A képviselő-testület az általa elfogadott munkaterve szerint minden hónap utolsó csütörtökén 17.00 órai kezdettel tartja rendes üléseit.

További részletek:
http://www.gyal.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/#kepviselo-testulet-mukodese

Ki a képviselőd? Itt megnézheted:
http://www.gyal.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/#ki-az-en-kepviselom

Képviselő-testületi ülések napirendje, meghívója (testületi előtt 3 nappal) és a jegyzőkönyv (testületi után 15 nappal) itt:
http://www.gyal.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/kepviselo-testuleti-ulesek-2019/

Bizottságok:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 16.00 óra
Tagjainak száma: 3 fő
Elnök: Erős József
Tagok: Vinnai Tibor, Végh Tibor

Ifjúsági és Sport Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 15 óra
Tagjainak száma: 4 fő
Elnök: Vinnai Tibor
Tagok: Bácsi Péter, Hegymegi István
Kültag:
Kertész Mátyás

Oktatási és Kulturális Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 16.00 óra
Tagjainak száma: 5 fő
Elnök: Lendvay-Kiss Anita
Tagok: Fa Zsuzsanna, Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
Kültag:
Gácsi-Kiss Dezsőné, Simondán Bence

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 17.15 óra
Tagjainak száma: 3 fő
Elnök: Nagy Gyöngyi
Tagok: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna, Erős József
Kültag:
Dr. Fa Cecília

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Ülésezik: általában minden hónap harmadik hete szerda 16.30 óra
Tagjainak száma: 3 fő
Elnök: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna
Tagok: Nagy Gyöngyi, Endre Dávid Bence
Kültag:
Vinnai Balázs

Vagyonnyilatkozat tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság

Ülésezik: szükség szerint
T
agjainak száma: 3 fő
Elnök: Fa Zsuzsanna
Tagok: Czotter Ferenc László, Bácsi Péter

További részletek:
http://www.gyal.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/#bizottsagok

Bizottsági ülések napirendje szintén 3 nappal korábban, a jkv. pedig az ülést követő 15 nap alatt itt:
http://www.gyal.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/#bizottsagok

Közmeghallgatás:

45.§ (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. (2)16 A közmeghallgatás időpontját és helyét legalább 30 nappal korábban az önkormányzat hirdető tábláin kifüggesztéssel kell kihirdetni, de a lakosság jobb tájékoztatása érdekében az önkormányzat hivatalos honlapján és a „Gyáli Mi Újság” –ban is közzé kell tenni.

Minden további, az Önkormányzat működésére vonatkozó információ a gyáli Szervezeti és Működési Szabályzatban található:

http://www.gyal.hu/?s=SZMSZ&fbclid=IwAR0gsUMKj_xaf4fpFRleXdqB77VY6Ik7VfSJUfxvJvkmEJlRf6CMqveFL18

Használjátok a fenti segítséget aktív állampolgárokként!

Eleven Gyál